TECHNICKÝ TÝDENÍK 10 - 2006 - Design pomáhá výrobkům dosáhnout vynikající úrovně