SI 610 01

SI-600/610

Stacionární inkubátor

V roce 2002 nás oslovila společnost TSE ke spolupráci na designu neonatálního inkubátoru. Byl zaměřen na péči o předčasně narozené děti, kterým měl zajišťovat vhodné klimatické podmínky. Design zde hraje velkou roli, protože inkubátor musí vzbuzovat důvěru jak u personálu, tak u rodičů malého pacienta. Z tohoto prvního projektu vznikla dlouhodobá spolupráce.

Realizace: 2004

SI 610 06
TSE Inkubator2
SI 610 04
SI 610 03
SI 610 07
SI 610 05

DALŠÍ PROJEKTY PRO ZNAČKU TSE

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY