SI 610 01

SI-600/610

Stacionární inkubátor

Při zahájení spolupráce s TSE v roce 2002 jsme navrhli první design neonatálního inkubátoru. Byl zaměřen na péči o předčasně narozené děti, kterým měl zajišťovat vhodné klimatické podmínky. Navrhli jsme konstrukci s přiznanými AL profily, které se staly hlavním rysem pozdějších výrobků pro TSE. Profily umožňují vysazení bočních stěn pro dokonalý přístup a snadnou čistitelnost. Z tohoto prvního projektu vznikla dlouhodobá spolupráce.

Realizace: 2004

SI 610 06
SI 610 08
SI 610 04
SI 610 03
SI 610 07
SI 610 05

DALŠÍ PROJEKTY PRO KLIENTA TSE

SOUVISEJÍCÍ PROJEKTY